Af Kjeld Damgaard

Krogenberggaard fotograferet fra nordvest formentlig omkring 1950. Den runde bygning til venstre anvendtes i forbindelse med hesteopdrættet.


Krogenberggaard har aner tilbage til første halvdel af 1700-tallet. Da Fredensborg Slot blev opført i starten af 1720’erne efter at der var stiftet fred efter Den Store Nordiske Krig, blev der opført en Birkehønsegaard ca. 7 km nordøst for Fredensborg. Gårdens opgave var at opdrætte fasaner, og som sådan virkede gården frem til 1760’erne, da den blev overtaget af kammerherre von Krogh, der fik gården som tak for en god indsats for kongehuset. I 1769 opførtes den hovedbygning, som eksisterede frem til 1998. Gårdens navn blev herefter Krogenberggaard, opkaldt efter dens første ejer. I 1784 gennemførtes der en skovseperation, der bl.a. inddrog en del af Krogenberggaards jorder til skov. Skoven kaldtes Krogenberg Indhegning, senere blot Krogenberg Hegn.

Fra 1781 til 1801 var gården skovriderbolig for 2. Kronborgske distrikt. Skovrideren hed i denne periode Poul Frederik Jürgens. Siden har ejendommen skiftet ejere adskillige gange.  Bl.a. kan nævnes J. Loob, H.P. Olsen, F. Kiørboe og  A.M. Christensen. Sidstnævnte var meget engageret i væddeløbsheste og anvendte Krogenberggaard til opdræt og træning af sådanne.

I 1964 købte Tikøb Kommune ejendommen som et led i de store jordopkøb, der fandt sted i de år. Selve gården forblev en selvstændig ejendom, medens jordene de første mange år blev bortforpagtet. Siden hen er de fleste af jorderne anvendt til hhv. erhvervsgrunde og idrætsanlæg.

Krogenberggaard fotograferet i december 1973, medens hovedbygningen endnu var intakt og stueetagen forsynet med skodder. Hovedbygningen blev delvist ødelagt af en brand i oktober 1980 og helt ødelagt ved en ny brand i 1998. Bygningen er på trods af en fredning ikke genopført i sin oprindelige stil – i dag ligger der et moderne hus på ejendommen.

I 1812 var denne annonce i avisen. Den afslører at der i en periode var sæbefabrik på Krogenberggaard.

Krogenberggaard i 1989 – medens den endnu var en helhed.

Efter at det blev klart, at den gamle hovedbygning måtte fjernes og ikke skulle genopbygges, blev dette nye stuehus opført i 2000-2001.

 

Rev. 06.03.2021