Maren Sørensen

Vikar i Havreholm skole 01.09.1909-31.12.1909. Datter af førstelærer N.P.Sørensen ved Havreholm skole. Ses ej sem.udd.
(SS ?)