af Kjeld Damgaard

På dette kort fra 1880 er Ravnebakkevej markeret med rød farve. Bemærk, at Ravnebakkes højde er angivet i fod.

Navnet nævnes allerede i kommunens vejsyn fra maj 1953, men vejnavnet blev først  officielt vedtaget af Helsingør Byråd den 23. september 1974.
Vejen er opkaldt efter den 38 meter høje bakke, der ligger ved vejen, hvor den løber ind i Krogenberg Hegn. Efter denne bakke var også et – nu nedrevet – hegnshus opkaldt.  Vejen er formodentlig anlagt i forbindelse med tre matrikuleringer af husmandssteder, der fandt sted i forbindelse med jordernes udskiftning i Nyrup landsby i 1789.

Rev. 15.03.2021