Hellebæk har haft to kirker

af Kjeld Damgaard

Det indre af Hellebækgaards Kapel blev foreviget medens nedbrydningen af inventaret i skete i 1919. Da billedet blev taget var selve prædikestolen fjernet. Også stolegavlene var nedtaget på dette tidspunkt. En total bevarelse af inventaret blev forsøgt, men strandede, skønt mange mente, at der var tale om et meget fint Louis Seize-interiør. Hele rummet var således indrettet med de samme profiler, ornamenter og farver – alt sammen nøje afstemt.

Den første lille kirke i Hellebæk blev bygget af greve Ernst Schimmelmann i den ene fløj af Hellebækgaard. Kapellet blev indviet den 5. november 1776 – 6 år efter at greven havde fået kongelig bevilling til byggeriet. Kirkerummet var ikke ret stort og det var indrettet med pulpitur og den såkaldte “Grevens Stol”. Lidt usædvanligt (og vel for at spare plads) var prædikestolen anbragt henover alteret. I 1812 ophængtes et kirkeskib, fregatten “Ernst” og i 1829 fregatten “Christian”.

Den 27. oktober 1887 blev Hornbæk-Hellebæk sogn udskilt fra Tikøb Sogn og Nordkysten fik i den forbindelse deres egen præst, Edvard A. Sperling. Han var præst indtil 1911.

Den nye og større Hellebæk Kirke blev placeret på fiskernes gamle stejleplads. Den tilhørte egentlig greve Schimmelmann, men han forærede grunden til formålet og fiskerne fandt uden problemer andre steder at tørre deres garn. Schimmelmann knyttede dog en betingelse til gaven – og det var, at der ikke måtte placeres en kirkegård ved kirken. Kirken blev tegnet af arkitekt Søren Lemche, som valgte en slags “palæstil”. Store dele af det gamle kirkeinventar blev genanvendt. Det gjaldt bl.a. prædikestol og alter (nu adskilt), stolegavle, døbefont, lysetager (bl.a. to tinstager fra 1780) og begge kirkeskibe.

Selve kirken blev hvidkalket og beklædt med mørkeblå glaserede teglsten. Den rundbuede del af tagkonstruktionen er beklædt med kobber. Det samme er spiret, hvori klokken hænger. Kirkens vejrhane er usædvanlig, den forestiller et bemandet vikingeskib. Indvendig er kirken, der i øvrigt ligger NØ-SV (altså ikke mod Ø som de fleste andre kirker) også hvidkalket. Den rummer 180 siddepladser.

Den nye Hellebæk Kirke, fotograferet omkring 1922.

Der er to kirkegårde knyttet til kirken. Dels den gamle kirkegård ved Hammemølleskoven og dels den nye kirkegård ved Aalsgaard station, indviet i 1922. Pr. 1. juli 1961 udskiltes Hellebæk Sogn fra Hornbæk-Hellebæk Sogn og siden da har Hellebæk haft sin egen sognepræst.

Rev. 12.04.2021