af Kjeld Damgaard

Et enkelt glimt af husets indre – man ser de utallige udskæringer og dekorationer. Over kaminen ses en del af galleriet, som omsluttede hele den centrale stue.

Villa “Ellestuen”, ca 1900

En dengang ukendt ung arkitekt, Carl Brummer, mødte ved et tilfælde i et tog i 1890’erne en anden ung mand, nemlig den dengang succesfulde forfatter, Alexander Svedstrup. Svedstrups lokalhistoriske roman fra Helsingør og Hellebæk var blevet en stor succes, og han drømte nu om at kunne opføre et helt specielt hus i Ellekilde – lige ved Hornbæk Plantages østende.

Under togturen drøftede de to Svedstrups visioner og inden turen var omme, var Brummer engageret som arkitekt på huset. Det blev Carl Brummers første større selvstændige opgave.

Huset blev opført lidt i retning af et schweizisk hus, bredt og lavt med stærkt fremspringende tag. Murene var af sten, dækkede med hvidt puds, over en sokkel af utilhugne kampesten. Gavlene var af træ. Taget blev dækket ned græstørv. Huset var indrettet således at der midt i huset var en stor dagligstue med et omløbende åbent galleri, hvilende på kraftige træsøjler, medens selve taget dannede loftet. Om dette midtpunkt grupperede de øvrige værelser og rum sig—både i stueetage og loftsetage. Interiøret var desuden præget af en rigdom af morsomme dekorative detaljer, i form af udskårede døre og paneler, bjælker, søjler, gesimser og friser. Desuden var dekorationer af alle slags malede i livlige, brogede farver, grønne, gule, blå og røde.

Huset opførtes i øvrigt af lokale håndværkere, nemlig murermester Svendsen og tømrermester Svend Hansen, begge fra Ellekilde. Kun det udskårne træarbejde blev udarbejdet af en udenbys, nemlig snedkermester Krøyer fra Maribo.