Henrico Daniel Andersen

f. 21.06.1928 i Vassingerød Old, Uggeløse sogn, som søn af arbmd. Jens Oluf Emil A. og Johanne Marie Elisabeth Christensen. Gift 21.06.1964 i Rødby m. Lis Birgit Løye, f.12.12.1931 i Rødby, som datter af salgschef Ejnar Viktor Rasmussen Løye og Ester Betty Olivia Hansen. Studentereks. 1947 i Birkerød. Nov.1951-okt.1954 militærtjeneste. Jan. 1955-juli 1955 enelærer ved Charlottelund skole, Dannemare. Dim. 1958 fra Emdrupborg. Vikar ved Hirtshals kommunale skolevæsen. 01.08.1958 aspirant ved Hellebæk skole. 01.08.1960 fast ansat smstd. 01.08.1974 overlærer smstd. 1959-62 leder af Hellebæk ungdomsskole og aftenskole samt medlem af Tikøb kommunes ungdomsnævn. 1960 medstifter af Dansk Historielærerforening. 1962-63 aarskursus i engelsk. Instruktøreksamen i førstehjælp 1964. Aarskursus i kristendomskundskab 1973-74. Teologisk særuddannelse 1978. Afsked pr. 01.06.1979, derefter sognepræst ved Ørslev og Sdr. Bjerge Menighed. Fra 01.11.1984 sognepræst ved Ørslev og Sdr.Bjerge-Venslev-Holsteinborg sogne. Fra 01.06.1986 tillige sognepræst i Tjæreby sogn.
(TS 1985, ML 1976, TKS 1958/59-1969/70, HKSA, Erindringer af Henr. D. Andersen 13.09.1994)