Ingvald Lieberkind (1897-1972)

– blev født i København og blev mag.scient. i zoologi i 1925, og var derefter ansat bl.a. ved Landbohøjskolen, Arbejderhøjskolen og Lærerhøjskolen. Efter en professorkonkurrence i 1937 opgav han videnskaben og helligede sig populariseringen, bl.a. med 12-binds værket „Dyrenes Verden“ fra 1937-38. Gennem børnetimer i radioen og fra 1956 i TV-udsendelserne „Alt om dyr“ opnåede han nærmest kultstatus i Danmark. Fra 1954-64 lærer ved Espergærde Skole. Ejede to huse på hhv. Skovvej (nuv. Gammel Skovvej) og på Stationsvej (nuv. Mørdrupvej 41) i Espergærde. Var da gift med Grete f. Thomsen.

Rev. 13.04.2021