af Kjeld Damgaard

Gården Sallerud fotograferet fra luften i 1936, medens gården endnu var firlænget og havde sin oprindelige indkørsel fra Danstrupvej, der ses til venstre i billedet.

 Da gårdmand Ole Jensen i 1794 overtog Sallerud havde gården allerede været i familiens fæste antagelig i adskillige årtier. Gården har siden da gået i arv fra generation til generation op igennem 1800-tallet. I 1904 overtog Niels Peter Jensen således gården og efter hans død i 1933 enken Anna Jensen. Hun lod dog en niece og hendes mand, Svend Frederiksen forpagte gården. I 1947 havde gården 52 tdr. ld. og besætningen var på 4-5 heste, 14 køer, 9 ungkvæg, 1 so og 18 svin. Svend Frederiksen overtog senere gården og gården var da i familiens eje frem til 1990, da Niels Erik Frederiksen solgte til nuværende ejer, Lis Jensen.

Navnet Sallerud har to led. Efterleddet -rud er en kortform af det gammeldanske ord rutha, der betyder rydning. Forleddet Salle- er derimod mere usikkert. Der er dog stor sandsynlighed for, at det kommer af ordet Sal eller Sald, der er det gamle danske ord for en seljepil. Det er en ganske almindelig art pil, der er blandt de første til at vandre ind på udyrket land. Så ordet Sallerud må forstås som “det sted hvor der er ryddet for piletræer”.

Fæstere:

-1677-          Aksel Christensen
-1681-          Aksel Christensens enke
-1771-          Jørgen Larsen
-1794  Jens Hansen
1794-1794  Ole Jensen

Ejere:
1794-1821  Ole Jensen og enken Margrethe Hansdatter
1821-1862  Jens Jensen
1862-1862  Nille Pedersdatter (enke)
1862-1887  Peder Jensen
1887-1904  Ane Kirstine Børgesen (enke)
1904-1933  Niels Peter Jensen
1933-1949  Anna Emilie Elisabeth Jensen (enke)
1949-1964  Chr. Svend Frederiksen (svigersøn)
1964-1967  Finn Christensen Kalør og Niels Erik Frederiksen (søn)
1967-1990  Niels Erik Frederiksen
1990-           Lis Jensen

Sallerud – foto fra 1957.

Niels Peter Jensen, ejer af Sallerud 1904-33.


Rev. 05.03.2021