Sophie Pontoppidan

f. 16.02.1824 i Damsholte paa Møn, som datter af sognepræst Børge Pontoppidan og hustru Mette Marie Jansen. Huslærerinde i Tikøb Præstegaard i en periode omkring 1845. G. 24.10.1857 m. Michael Peter Eilert Lendrop, f. 03.12.1821, sognepræst i Tjæreby ved Skelskør. Ses ej sem.udd. Flyttet til Hellerup ved mandens pensionering (før 1895).
(FT 1845, E.P.Pontoppidan: ”Slægten Pontoppidan” 1905, Th.Hauch.Fausbøll: ”Slægte-haandbogen” II/812)