Preben baron Wedell-Wedellsborg (1843-1915)

af Kjeld Damgaard

I 1872 solgte Ernst Carl Scheibel Borupgaard til Preben baron Wedell-Wedellsborg.

Han var født i 1843 på Hvedholm og blev i 1858 elev på Herlufsholm, men tog eksamen fra Efterslægtens Skole i 1861. Han havde derpå distriktsophold hos overførster W. Moltke på Egelund. I 1870 blev han uddannet som forstkandidat og samme år udnævnt til jagtjunker. I 1873 blev han gift med Caroline Susanne baronesse Bertouch-Lehn til Lungholm (1851-1914). Men allerede året før havde hans tilkommende svigerfader købt Borupgaard til ham.

Preben baron Wedell-Wedellsborg ejede derpå Borupgaard i perioden frem til 1889, hvor han efter familietraditionen ikke længere orkede at drive den store gård. I stedet flyttede han ned på sin anden – og betydelig mindre – ejendom, Dalsborg ved Skotterup, som han efter optegnelser foretaget af skoleinspektør Aage Rasmussen, skal have bygget nyt stuehus til kort efter overtagelsen.

Denne nye hovedbygning til Dalsborg ser ud til at have stået færdig i 1891. I al fald blev den det år nyforsikret. Ægteparret Wedell-Wedellsborg boede herefter på Dalsborg, hvis tilknytning til Borupgaard herefter ophørte.
I 1914 døde Caroline Wedell-Wedellsborg og året efter også manden Preben Wedell-Wedellsborg, hvorefter ny ejer af Dalsborg blev generalkonsul Poul Holm.

Rev. 15.04.2021