Bøssemagernes Skole i Hellebæk

Af Kjeld Damgaard

Hellebæk-Aalsgaard området var privatejet gods – i modsætning til det meste af det øvrige Nordsjælland. Da Stephan Hansen overtog Hammermøllen i 1743 påbegyndtes en lang række nybyggerier og moderniseringer. Vi må derfor tro, at det også skyldes hans inititativ, at der blev oprettet en skole i området. En skole eksisterede i al fald i 1758, hvor skoleholder Niels Löbeck omtales. Skolen benævnedes da “Bøssemagernes Skole”, men dens nærmere placering er ikke kendt. I det hele taget er kendskabet til skolen næsten kun begrænset til skoleholdernes navne: Friederich Gram Holst 1767-72, i 1780’erne Jonathan Weinreich. I hans tid indviedes formodentlig skolebygningen i Bøssemagergade 32. Fra 1790 hed skoleholderen Christian Boysen.

Bøssemagernes Skole fortsatte som privatejet skole helt frem til 1876, da den – og iøvrigt også Aalsgaard Skole – blev afløst en den nye kommunalt ejede Hellebæk Skole.

Rev. 11.04.2021