af Kjeld Damgaard

Bygaden i Skibstrup med Skellebækgaard til venstre for vejen, Billedet er fra omkring 1905 og viser den daværende hovedbygning til højre og et hjørne af udlængerne til venstre.

Matr. nr. 1 a, Skellebækgaard, oprindelig gård nr 6.
Gården opkaldt efter den eng som ligger mod øst ind mod Apperups marker. Den kaldtes allerede i 1681 for Skellebæks Eng.

Blandt Skellebækgaards ejere gennem tiden kan bl.a. nævnes den mangeårige ejer, David Metz (186X-1947). David Metz grundlagde i en alder af 27 år en en gros tehandel i 1884. I starten af 1900-tallet var Metz´ tesalon på 1. salen ved Magasins torv, stedet hvor man kom. I 1904 købte Metz Skellebækgaard i Skibstrup – men den faste bopæl var stadig i København. Samme år meldte han sig ud af det mosaiske trossamfund i protest over den daværende overrabiner Tobias Lewenstein, som han fandt for rabiat. Men Metz havde stadig et blødt punkt for den jødiske sag. På et hjørne af sine marker indrettede han således en feriekoloni for jødiske drenge. Tehandlen blev efter faderens død ført videre af sønnen Kay Metz indtil dennes død i 1962.

En anden ejer – i en kort periode under besættelsen – var civilingeniør Aage Louis-Hansen. I 1940’erne arbejdede han  i tandbørstefabrikken Addis A/S. Det var her han begyndte at arbejde med det nye materiale, kaldet plastic. Det gav ham ideen til at starte en ny virksomhed, Dansk Plastic Emballage som senere udviklede sig til Coloplast – en nu verdenskendt virksomhed med hovedsæde ved Humlebæk.

Skellebækgaard i 1946, Stuehuset til højre i billede blev en selvstændig ejendom i 1935, men først reelt skilt fra gården i 1990, da den hidtil værende ejer af gården solgte avlsbygningerne, men beholdt stuehuset.

Den næste ejer var Knud Fog (1894-1954), der var født i Assens som søn af en kontorchef. Han kaldte sig selv proprietær og var altså landmand af uddannelse. Han ejede Skellebækgaard i perioden 1945 til sin død i 1954.

Fæstere:

-1681-          Oluf Jørgensen
-1771  Ole Jørgensens enke
1771-1779   Peder Mortensen
1779-1797  Hans Olsen

Ejere:
1797-1836   Hans Olsen
1836-1853   Peder Gudmandsen
1853-1893   Hans Christian Pedersen  (søn) samt enken Marie  Larsen
1893-1894   Carl Viggo Pedersen (søn)
1894-1904   Larsine Marie Christensen (enke)
1904-1940  David Metz
1940-1942  Gertrud Rasmussen
1942-1945  Aage Louis-Hansen

Skellebækgaard i 1989.

1945-1954  Knud Christian Frederik Fog
1954-1990  Svend Sandby Pedersen
1990-          Birthe Blicher Pedersen

Rev. 22.03.2021