Hjemmet for pensionerede skibsførere

Tegning af Villa ”Brinkly”, som ejendommen så ud indtil 1910. Tegningen er udført af arkitekt Valdemar Hammer fra København, der stod for ombygningen, der bl.a. medførte, at bygningen fik en loggia, en vinterstue og en solterrasse øverst oppe. Indendørs opførtes en muret pejs i jugendstil. Moderniseringen medførte, at huset måtte omvurderes og herefter blev vurderet til ca 15.000 kr – det dobbelte af den forríge vurdering fra 1901.

I 1936 så den fondsejede ejendom ”Brinkly” således ud – set fra sydøst. Ejendommen var nu blevet udvidet med mindre udbygninger, således at den kunne anvendes som hjem for gamle søfolk.

af Kjeld Damgaard
Det var i 1873, at arealet blev til en selvstændig ejendom – udstykket fra ”Øresundslyst”. Huset, der fik navnet ”Sindshvile”, byggedes antagelig kort tid efter – lidt usædvanligt med trævægge og paptag.
I 1910 engagerede ejeren Frederik Hagen den københavnske arkitekt Valdemar Hammer til en større ombygning og modernisering. Huset anvendtes alene som sommerhus – og det var først da Laura Berentzen, enke efter skibsingeniør Niels Berentzen, i 1932 testamenterede huset til ”Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond”, at huset for alvor skiftede karakter.
Huset var fuldt monteret ved afleveringen, og der blev opført en fløj med yderligere 5 værelser, hvorved huset kunne rumme 9 skibsførere eller skibsførerenker ad gangen. Fonden sørgede så for, at de gamle fik 14 dages sommerophold med fuld forplejning – vel at mærke uden vederlag. Den første sommergæst flyttede ind den 27. maj 1933 – dagen efter at hjemmet var blevet indviet under overværelse af prins Valdemar og prins Georg.

I en samtidig beskrivelse berettes, at den store havestue var meget elegant med den udbyggede karnap, det prægtige kaminparti samt de udskårne og forgyldte sofaer. Hygge og elegance prægede tillige den rummelige spisestue med sit gedigne møblement. Hjemmet blev ledet af fondens administrator, Georg Larsens hustru, Margrethe Larsen.

På dette foto ses den gamle skibsmast, der skulle markere, at stedet havde en maritim tilknytning.

Imidlertid tyndede det efterhånden ud i antallet af pensionerede skibsførere og deres enker – og ikke mindst i alle de frivillige bidrag, der hidtil havde hjulpet fonden med finansieringen. Det tyndede ud i antallet selvom man i tidens løb havde accepteret andre grupper af søfolk som gæster, bl.a. tidligere maskinmestre og deres enker. I 1973 overtog derfor Carla og Gerhard Larsson hele ejendommen inklusive det historiske indbo. En klausul i salgsbetingelserne indebar tillige, at de nye ejere skulle forpligtige sig til at drive stedet som hvilehjem, så længe der var behov for det.
Men antallet af hvilehjemsbeboere faldt støt og i stedet ændredes ejendommen stille og roligt til Motel ”Brinkly” – altså åbent for offentligheden. I begyndelsen af 2000-tallet er navnet blevet til Hotel ”Brinkly” – og drives fortsat som et lille hotel med stor veneration for stedets historie.
EJERE AF DET ”STRANDVEJSHJEMMET I SKOTTERUP”, NU HOTEL ”BRINKLY”:
1873-1875  Johan Carl Reitz
1875-1897 frk. J. C. Tetens
1897-1904 Inger Cathrine Augusta Agerlin
1904-1914 instrumentmager Frederik Hagen
1914-1917 Karen Jacobæus f. Hagen (datter) og Anton Jacobæus
1917-1918 Karen Jacobæus f. Hagen
1918-1932 skibsingeniør Niels Peter Albert Berentzen
1932-1973 Prins Valdemar og prinsesse Maries Fond

1973-1995 dir. Gerhard Larsson og fru Carla Larsson

Indtil 1999 var facaden sortmalet, men i forbindelse med ejerskiftet i 1999, blev træværket malet mørkeblåt.

1995-1999 Birger Wulffeld
1999-2002 Mette Gottschalck og Pål-Erik Jahnsen
2002-2008 Folden A/S
2008-           Hotel Villa Brinkly ApS

 

 

Et glimt fra restauranten på Hotel Brinkly.

Et af værelserne på Hotel Brinkly.

Mindet fra tiden som sømandshjem kan stadig ses på væggen i Hotel Brinkly. Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond var en velgørenhedsfond, der drev et alderdomshjem i Valdemarsgade, et hvilehjem i Lillerød samt Strandvejshjemmet i Skotterup. Desuden arrangeredes ”De gamles Dag” og ”Sømandens Julemåltid”. Derudover udbetaltes huslejeunderstøttelse og anden hjælp. I 1934 havde fonden en formue på ikke mindre end 270.000 kr – takket være især mange frivillige bidrag,

 

Rev. 27.02.2021