af Kjeld Damgaard

Den gamle skolebygning fotograferet i 1981 medens den var bolig for Anne og Jørgen Brint Pedersen.

Ejendommen, der i dag ligger på adressen Helsingørsvej 106 blev opført i 1870 efter at den oprindelige skole fra 1846 var nedbrændt. Det var dog kun selve skolebygningen, der blev raseret af brand – udhuset blev reddet og blev først nedrevet omkring 1990.
I hele ejendommens historie frem til 1934 dannede ejendommen ramme om Nyrup Skole, der var en landsbyskole, hvor læreren og lærerinde havde bolig på selve skolen. I 1934 blev skolen afløst af en ny skole på Kongevejen – og Tikøb Kommune solgte den gamle skole til privat bolig.
Den første ejer var kredslægen for Helsingør, Henrik Jastrau. Han var født 17.09.1863 i Kiel i det daværende danske Holsten. Henrik Jastrau blev læge i 1889 og var bl.a. ansat ved Aalborg Sygehus. Senere bl.a. læge på Færøerne. Fra 1911-15 distriktslæge i Køge og fra 1915 kredslæge i Kronborg Kreds – tillige praktiserende læge. Han var 1. gang gift med Anna Hartvigsonn (1871-1929) og anden gang med Olga f. Strand Petersen, (f. 1883). Henrik Jastrau døde 30.06.1942.
Da Olga Jastrau – enke efter Henrik Jastrau solgte “Duegaarden”, som de kaldte stedet, i 1948, var det til direktør og cand.jur. Henrik Middelboe (1903-83), der var gift med Elise f. Paulli (1907-96). Han blev jurist i 1929 og fra 1937 direktør i firmaet Maritime Agency A/S.
Fra 1963 til 1972 hed ejeren Viggo Schrader (f. 1913) og var direktør i Korsør-firmaet “Pakko-Tryk”. Senere var han bosat i Schweiz.
I perioden 1972-76 ejedes “Duegaarden” af fabrikant Helmuth Thanner og derefter frem til 1989 af direktør Jørgen Brint Pedersen.

I årene 1989-90 blev ejendommen ombygget til kontorejendom og det originale udhus med de bevarede staldrum, das og brændehus blev nedrevet.

Det gamle udhus, som blev nedrevet i 1989-90, skønt det havde en lang historie og havde bevaret sin oprindelige indretning som udhus for en landsbyskole.
(foto 1983).

Ny ejer fra 1990 var Kirsten og Ole Bigom, der drev firmaet “Bigom Grafisk”. I 2017 overtoges stedet af Monica Bigom og Sofus Krogstrup, som atter i 2020 solgte til HJL ApS. Det er en ejendoms- og transportvirksomhed, for hvilken Winnie Schmidt og Henrik Julskov Larsen fra Aalsgaarde er registreret som ejere.

Rev. 14.03.2021