Ingeborg Hansen

f. ca 1858. Uexam. privatskolelærerinde i Gurre Pogeskole fra 01.05.1877 – endnu dér 1879.
(KD 1989, SS ??)