af Kjeld Damgaard

Ørbjergaard fotograferet fra luften i 1936 medens ejeren hed Oluf Hansen.

Fra 1771 til 1791 kendes gårdens fæster, det var Jens Olsen, men i lighed med de øvrige gårde i Havreholm, solgtes gården i 1791 til arvefæste og selveje. I 1877 byggedes nyt stuehus.  I 1976 købte gårdejer Kurt Olsen fra “Ravnegaard” ejendommen, I,agde jorden til denne gård og frasolgte bygningerne, som i dag anvendes til fremstilling af kompo-
nenter.

Ejere:
1791-         Lars Andersen
-1857 Lars Andersen Larsen (søn)
1857-1907 Anders Larsen (søn)
1907-1950 Oluf Peder Hansen
1950-1962 købmand Otto Madsen
1962-1969 ingeniør Jørgen Fobian
1969-1976 civilingeniør Leif Falck
1976-1978 Kurt Olsen (Ravnegaard)
1978-1981 Jytte og Per Forsmark
1981-1984 Tueaso ApS (v/familien Justesen)

Ørbjerggaards stuehus i 2013.


1984-1997 tegner Jane M.E og fabrikant Søren Justesen
1997-2000 Vibrationsteknik ApS

2000-2015 Benny Hjarnø Hansen

2015-           Michael Schneider og Janne B. Montell

Rev. 26.02.2021