Erik Olofsson Hansen

f. 09.07.1933. Ansat ved TKS 01.07.1955 som lærer-aspirant ved Hellebæk skole. Aftjent 16 maaneders værnepligt. Afsked pr. 31.07.1958.
(TKS 1956/57, ML 1976, HKRA)