Fru M. Andersen

Hjælpelærerinde ved frøken Carøes privatskole i Hellebæk – og maaske ogsaa før den tid, da skolen laa i Boderne. Figurerer som hjælpelærerinde i aarene omkring 1882.
(ML 1976)