af Kjeld Damgaard

“Højvang” – fotograferet før 1949, da ejendommen nedbrændte.

Ude på Mørdrups mark lige ved Hovvejen, udstykkedes i 1852 15 tdr. ld. af Bybjerggaards jorder til en mindre gård – et såkaldt parcelliststed. Køberen var bror til gårdmanden på Bybjerggaard og havde allerede, da købekontrakten blev underskrevet, dyrket jorden og opført bygninger på stedet. Den lille gård var stor nok til i mange år at brødføde en familie, og der var da også landbrug på stedet helt frem til 1960’erne – dog blev indtægterne efterhånden suppleret med andre gøremål, for at det kunne løbe rundt.
Gårdens første ejer hed Rasmus Nielsen. Han solgte i 1886 til staldmester Jørgen Hansen, hvis slægt stadig bor i området, selvom ejendommen gled ud af familiens eje i 1918. Fra 1949 hed ejeren Christian Mathiesen. Han var landmand og drev gården sammen med hustruen, men for at få økonomi i driften, blev der lejet ud til landliggere eller sommergæster hver sommer.
Sommergæsterne var ofte trofaste og kom tilbage år efter år. Således også her på ejendommen, som først engang i 1900-tallet fik navnet “Højvang”. Landliggerne var familien Ebbesen, som hvert år lejede sig ind, men i 1950 skete imidlertid en katastrofe. Gården brændte totalt ned – og en ny måtte opføres. Ved den lejlighed blev stuehuset flyttet til at ligge mod øst, fremfor tidligere mod nord.

Christian Mathiesens søn, vognmand Henning Mathiesen var den sidste private ejer af gården. Efter hans død blev

Jørgen Hansen (1830-1907) med hustruen Johanne Marie f.Nielsen (1846-1926) og deres søn, Niels Poul Hansen (1880-1972).
Foto fra 1882.

gården købt af naboen Coloplast, og i 2013 blev stuehuset revet ned for at give plads til P-pladser m.v. for den nye Fakta-forretning, som blev bygget på arealet nord for gården. Udlængerne eksisterede frem til 2020, da de også måtte lade livet – p.g.a. et kommende boligbyggeri på arealet.

Stuehuset til den nye ejendom, bygget i 1950. Her fotograferet i marts 2013 – kort før nedrivningen.

Høsten 1953 på Højvang. (Foto i Klaus Ebbesens samling)

Rev. 07.03.2021