af Kjeld Damgaard

I 1952, da denne tegning blev udfærdiget, havde huset endnu sit oprindelige præg: Et ganske lille beskedent stråtækt hus, således som de mange arbejderhuse netop blev opført i 1800-tallet. Huset ses her fra forskellige vinkler.

Ravnebakkevej nr 6 er formentlig opført omkring 1830 af ejeren af Sølyst (nuv. Nyrupgaard). På den tid opførtes nemlig en lang række arbejder-/husmandsboliger, hvor beboerne var ansat ved landbruget på Sølyst.
Her boede således skiftende husmænd og daglejere. Først i 1912 blev ejendom bortsolgt som husmandsbrug (jf lov om statshusmandsbrug af 30.04.1909). Det var den daværende ejer af Nyrupgaard Fr. Smith, som solgte til statshusmand Julius M. P. Jørgensen. Sammen med matr. nr 2 e solgtes også matr. nr. 17, Nyrup (syd for Ravnebakkevej). Julius Martin Peter Jørgensen var født i 1870 i Asminderød sogn og gift med Henriette (f. 1870 i Søborg sogn). Sammen med dem boede også sønnen Otto med (fra 1917) hans hustru Ellen og deres to børn Poul og Kaj.
Ejendommen har sandsynligvis haft et navn i 1800-tallet, men det har ikke været muligt at skelne alle Nyrupgaards huse fra hinanden, så indtil videre har det ikke kunnet dokumenteres hvilket dette navn dette hus har båret.
Samlet areal i år 2000: 45.615 m2, heraf vej 385 m2.

Tegning af facaden mod nordvest i 1952.

Ejere:
1912-1928 Julius M. P. Jørgensen
1928-1934 landmand IngemannNielsen
1934-1941 arbmd. Enok Chr.Nielsen
1941-1943 landmand EigilRandrup
1943-1946 landmand Knud Sørensen
1946-1952 skomagermesterKarl Nolin
1952-1958 W. E. Celestin
1958-1986 fru Else Margrethe Abildhøj
1986-2000 Gotfred Nielsen

Ejendommen fotograferet i 1989. Siden da har ejendommen helt skiftet karakter – og fremstår i dag udvidet og langt mere moderne.

2000-2009 Carl-Johan von Christierson
2009-2017 Camilla Grøngaard von Christerson
2017-           Jeppe Øvli Øvlesen og Ghita Vinter Øvlesen

Rev. 15.03.2021