Ledgaard, Hornbækvej 666, matr. nr. 3 a, Bistrup

af Kjeld Damgaard

Ledgaard i Bistrup fotograferet i 1936. Endnu er der ikke opført et stuehus. På den gamle gårds plads er kun et udhus tilbage.

Ledgaard var også i samme families eje frem til 1918. Den sidste ejer i familien var Carl Jensen, der tog navneforandring til Leedgaard – en familie, der blev kendt som købmandsfamilie i Hornbæk. Den efterfølgende ejer var cykelforhandler Otto Petersen – hvis barnebarn iøvrigt er den senere automobilforhandler og ejendomsmatador i Helsingør, Ole Petersen. Få år efter Otto Petersen overtog gården, brændte den imidlertid ned. Det skete i august 1922, men gården blev genopbygget – dog ikke helt på samme plads. Indtil da havde den ligget tættere på Risbyvejen, men blev nu rykket lidt nordligere til dens nuværende placering.

Ejere:

1794-1818 Niels Hansens enke
1818-1855 Hans Larsen
1855-1868 Jens Hansen
1868-1895 Johanne Sophie Mathiassen (enke)
1895-1918 Carl Jensen  (navneforandring til Leedgaard)
1918-1936 cykelhandler Otto Petersen
1936-1936 Laura Petersen, f. Olsen (enke)
1936-1942 grosserer, autoforhandler Albert Andersen
1942-1947 fabrikant Einer Lindeberg
1947-1947 landmand Svend Petersen
1947-1957 viktualieforhandler Einer Nielsen
1957-1960 landbrugskonsulent Erik Jensen
1960-1964 major Louis Wilhelm Hansen
1964-1967 afd.chef og maskinforhdl. Chr. Vogt
1967-1977 vognmand Leif Aa. Andreasen
1977-1995 gaardejer Greif Andreasen
1995-2016 gaardejer Jacob Hemmingsen

2016-         Ann-Mette Hansen og Erling Frits Hansen

Rev. 18.02.2021