af Kjeld Damgaard

Krogagergaards stuebygning som den så ud før branden.
(Maleri af ukendt i privateje).


En af Tibberups oprindelige gårde lå vestligst i byen – nord for landsbygaden. Gården var – som alle andre ejendomme i Tibberup – blevet solgt fra Krogerup Gods i starten af 1800-tallet. Krogagergaard blev således selvejergaard allerede  i år 1800 – og den nye ejer var  Peder Jensen. Allerede i 1810 solgte han til Mads Nielsen, som allerede året efter afhændede ejendommen til Anders Olsen Gurre. Fra 1843 til 1893 ejedes Krogagergaard af Børge Nielsen, der i sidstnævnte år solgte til Peder Hansen. I 1914 solgte Peder Hansen til Christian Christoffersen, men allerede i 1919 blev gården solgt til D. T. Poulsen, som jo i forvejen var ejer af planteskolen i Kelleris. Efter dennes død blev Krogagergaard overtaget af D. T. Poulsens fire børn, Dines, Poul, Svend og Ellen.

Natten til den 25. september 1939 opstod der imidlertid brand i ejendommen. Branden opstod kl halv fire om natten og opdagedes fra en nabogård. Tikøb Brandvæsen blev tilkaldt, men da brandvæsenets mandskab mødte, var hele ejendommen omspændt af flammer. Øjenvidner berettede, at ud fra de brændende bygninger, lød brøl fra dyrene, som det p.g.a. brandens hurtige opståen, ikke havde været muligt at få reddet ud. Resultatet var at gårdens seks heste, fire køer, ene gylt samt en del fjerkræ alle indebrændte. Gårdens bestyrer, Knud Jørgensen, reddede sig først ud i sidste øjeblik sammen med hustruen og parrets to børn. Også gårdens øvrige ansatte blev først reddet ud i sidste øjeblik – nogle endda gennem vinduerne – og ingen af beboerne fik reddet  noget af deres private ejendele. Også årets høst og gårdens maskiner blæev flammernes bytte. Årsagen til ilden blev i første omgang tillagt forældede elektriske installationer. Gårdens fire hovedbygninger nedbrændte totalt – kun et par udhuse stod tilbage.

Krogagergaard blev ikke genopbygget på dens gamle plads. Poulsen-familien besluttede i stedet at bygge en helt ny gård midt i gårdens marker, der lå nordvest for landsbyen. Den nye gård fik imidlertid et nyt navn, Grydemosegaard.

Poulsens Planteskoles personale på vej til markerne med Krogagergaard i baggrunden i 1930’erne. Vejen, som personalet går ad, førte forbi møddingen (til venstre). Sammenlign med maleriet til venstre.

Bagindkørslen til Krogagergaard fra Tibberupvejen – med møddingen til højre i billedet. Midt i billedet ses en vogn under læsning med møg, der skal anvendes som gødning på markerne.

“Krogagergaard” fotograferet i 1937, kort før branden, der lagde gården øde. Det er Hovvej til venstre og nuværende Gl. Tibberupvej nederst i billedet. Ejendommen nederst til højre er siden nedrevet. I øverste venstre hjørne ses en lille del af ejendommen “Landlyst”.

Rev. 03.04.2021