af Kjeld Damgaard

Villaen er bygget i 1896 og ikke i 1905 som BBR-registeret fejlagtigt anfører. Her ses familien Johansen foran huset, de tre sønner med forældrene Niels Peter Johansen og hustru Elisabeth f. Hansen

Arealet var oprindelig udlejet fra gården Nøjsomhed, men den ubebyggede grund blev i 1895 afhændet til snedkermester Niels Peter Johansen, der straks lod ejendommen bygge og forsikre den 20. juli 1896 for 5.625 kr. I 1941 arvede de tre sønner, Svend Ejnar, Hans Edvard og Johan Viggo ejendommen. De to første drev købmandsforretning i Mørdrup. En slægtning, Harald Johansen overtog i 1951. Fra 1966 hed ejeren Paul Klein Knudsen. Fra 1974 Connie og Frede Jensen og fra 2000 Arly Jørgensen og Susanne Kjærulff.
Den mindre villa blev også bygget i 1895, men blev udstykket til en selvstændig ejendom i 1955 – se Kongevejen nr 257.

Begge ejendomme, både nr 255 og 257, er her med på billedet fra 1959. Det lille hus til højre blev solgt fra i 1955.

Niels Peter Johansen og hustru Elisabeth f. Hansen fotograferet i deres stiveste puds i 1897.

Rev. 09.03.2021