Tikøbs præster og kapellaner gennem tiderne

af Kjeld Damgaard


Vi kan ikke sætte navn på samtlige præster i tidens løb ved Tikøb Kirke. Det tillader kilderne os slet ikke. Det er først i 1500-tallet at de første navne på præster dukker op:

Sognepræst Rasmus Garboe

Sognepræst Christian M. Olrik

Sognepræst Jens Christian Fangel

Bent                                                    ?
Hans Andersen                                 – 1577
Peder Johansen Riber             1577-1586

Hans Ludvigsen Munthe        1586-1601
Hans Pedersen Tidemand      1601-1619
Peder Christensen Lundtoft   1619-1669
Bent Pedersen Laholm           1669-1670
Wichmand Olufsen Hasebart 1670-1719
Jens Jensen Bircherod            1719-1723
Rasmus Henriksen Garboe     1723-1784
Christian Fangel                       1784-1815
Christian Magnus Olrik           1815-1847
Hans Gundorph Kaae             1848-1884

Provst Peter E. Blume

Sognepræst Johan Carlsen

Sognepræst Hans Gundoprh Kaae

J. Carlsen                                  1884-1892
Peter Emil Blume                    1892-1906
Alfred Cameron Kaae             1906-1915
Laurits J. A. Petersen              1915-1938
Martin Chr. Frøkjær-Jensen  1938-1964
Christian Johs. Noe  Aaberg  1964-1971
Børge Verner Danquart          1971-1978
Jørgen Erik Fabricius              1978-1991
Julie Annemette Nissen          1991-2020

 

Residerende kapellaner ved Tikøb Kirke
Der har med større eller mindre afbrydelser været residerende kapellaner i Tikøb sogn siden 1500-tallet. Deres opgave var naturligvis at assistere sognepræsten i det store sogn, men deres primære opgave var at passe Hornbæk Kirke. Kapellanernes bolig har været forskellige steder. I begyndelsen af 1800-tallet boede de i Tikøb Skovhuse, men i 1838 blev der bygget en fast kapellanbolig nord for Tikøb – den nuværende Hornbækvej 513. De sidste 16 kapellaner var:

Sognepræst Martin Frøkjær-Jensen

Provst Laurits Petersen

Sognepræst Alfred C. Kaae

Christian Fangel                      1774-1784
Lorents Nicolai Fallesen        1784-1790
Peter Adam Obel                     1790-1795
Andreas Peter Meden              1795-1802
Barthold Larsen                       1802-1805
Jens Christian Fangel              1806-1817
Frederik Vilhelm Gamborg    1817-1837
Vilhelm Henrik Hahn Visby  1837-1844
Hans Gundorph Kaae             1844-1848
Sophus Carl Viggo Hansen    1848-1856
Lorents Lintrup                        1856-1860
Carl Nicolai Hansen                 1861-1868
Christian Lundsgaard Nielsen  1868-1873
J. L. Bang                                   1873-1874
H.H.F. Olivarius                       1874-1879
Alfred Cameron Kaae               1879-1884

Rev. 12.04.2021