af Kjeld Damgaard

Matr. nr. 7 a, ”Aldersborggaard”, oprindelig gård nr. 7.

Postkort stemplet i 1912, der viser hvorledes gården på den tid anvendtes til sommerophold for byboere. Her var med andre ord sommerpensionat.

Gårdens bygninger stammer fra ca. 1800, hvor toldkontrollør J. C. Hammer (1743-1811) lod dem opføre. Hammer, der var født i Trondhjem i Norge, var ansat ved Øresunds Toldkammer.Han var oprindelig jurastuderende, men fæstede i 1779 denne gård i Skibstrup. Her var han også strandkontrollør – dengang gik Skibstrups marker helt op til Aalsgaard – og var altså tættere på Øresund end i dag. I 1790 blev han overtoldbetjent i Helsingør, i 1796 en kort periode Told- og Konsumptionsinspektør i Horsens, men kom allerede året efter tilbage til Helsingør hvor han blev pakhusforvalter. I sine senere omtaltes han som toldkontrollør. Han var gift to gange, første gang med Mette Elisabeth Coldevin (1745-1793), anden gang med Birthe Hansdatter Skipper (1766-1841 ). Aldersborggaard forblev i slægtens eje frem til 1904, da Niels Petersen overtog gården. Han var ikke lokal, men født på Falster i 1873. fra 1915 og frem til 2009 ejedes gården af tre generationer af familien Mathiasen.Arealet udgjorde i starten af 1900-tallet ca. 66 tdr. land. I 1947 bestod besætningen af 5 heste, 18 køer, 16 ungkvæg, 4 søer og 20 svin.

Fæstere:
-1681-     Jens Pedersen
-1754   Niels Jensen
1754-1779   Hans Nielsen
1779-1797   Johan Christopher Hammer

Ejere:
1797-1811  Johan Christopher Hammer
1811-1841  Birthe Hansdatter Hammer f. Skipper (enke)
1841-1850 Frands Christian Hammer (søn)
1850-1879 Ane Nielsdatter (enke) med bestyrer, sønnen Johann Peter Hammer
1879-         Hans Christian Hammer (søn)
-1904 Else Sophie Hammer (enke)

Aldersborggaard fotograferet i 1959. Den skrå længe ud mod vejen er revet ned omkring 1970.

1904-1915   Niels Pedersen
1915-1960  Agner Mathiasen
1960-2002 Poul Mathiasen
2002-2009 Astrid Søgaard Mathiasen, Lars Dalgaard Knudsen og Poul Agner Søgaard Mathiasen
2009-           Ann-Mette og Erling Frits Hansen

Rev. 25.03.2021