Af Kjeld Damgaard

Luftfoto af ejendommen i 1955 medens der endnu var landbrugsdrift på gården.

Gården, som dengang betegnedes som nr 5, omtales i matriklen fra 1681 som øde og afbrudt. Det betyder, at gården var uden beboere og uden drift. I forbindelse med svenskekrigene 1658-60 led byen nogen skade – og en af gårdene beskrives som delvist ødelagt, måske er det denne. I 1679 nævnes kun fem gårdmænd i byen og i 1681 skriver taksationsmændene at gården “for lang tid siden blev afbrudt og øde” samt at fire andre gårdmænd i byen havde overtaget jordene til deling. 90 år senere ses gården dog genoprettet – nu er der atter seks gårdmænd i Bøtterup.

Gårdens navn “Aulegaard” skal i virkeligheden nok være “Avlegaard” – sådan stavedes det i alt fald i de ældste kilder fra begyndelsen af 1800-tallet. Navnet er givet af den daværende fæster eller ejer i slutningen af 1700-tallet hvor det blev bestemt, at en gård skulle have et fast navn. Avlegaard skal tolkes som den gård, hvorpå der avles – underforstået avles godt.

Gården har ikke været en slægtsgård i længere perioder. Allerede medens gården var i kronens (statens) eje indtil 1795 skiftede fæstet uden at fæsterne tilsyneladende var i familien med hinanden. Fra 1795 fik den sidste fæster, Peder Nielsen, skøde på gården og blev således selvejer. Blandt de efterfølgende ejere kan nævnes Johan Culmsee, som i en periode var den reelle ejer af Havreholm Papirfabrik. Muligvis købte Culmsee gården for at få adgang til dens tørvemose. Papirfabrikation fordrede nemlig store mængder brændsel. Teorien kan dog ikke dokumenteres.

Den 10. december 1941 opstod der brand i den dengang firlængede gård. Alle bygninger var på et øjeblik omspændt af flammer og beboerne måtte redde sig ud igennem vinduerne i det blotte linned, som der står i et avisreferat. Heste og kreaturer blev reddet, medens alle svin samt alt indbo indebrændte. Gården blev året efter genopbygget på samme sted, men da kun som en trelænget gård. Ejeren fra 1947-1985 var K.W. Jakobsen, som drev frugtavl på arealerne. Han havde tidligere boet i Espergærde-området og var der under besættelsen leder af en gruppe i modstandsbevægelsen samt i Vagtværnet i den

Aulegaard i 2018.

politiløse periode fra 1944-45. Han ejede desuden Vingegaard i Bøtterup samt Pibemosegaard på Holtvej ved Græsted. Helene Borg Wessel ejer sammen med sin mand et firma som driver erhvervsudlejningsejendomme. Mark Gerber havde eget reklamebureau medens Eva Brüel døde i 2017, kun 61 år gammel.

Fæstere:
-1754   Lars Pedersen
1754-1771   Peder Svendsen
1771-1795   Peder Nielsen

Ejere:
1795-1807   Peder Nielsen
1807-1833   Jens Larsen (svigersøn)
1833-1835   Maren Pedersdatter (enke)
1835-1860   Lars Jensen (søn)
1860-1862   Johan Christian Culmsee
1862-1872   Anders Nielsen
1872-1873   Hans Theodor Olsen
1873-1919   Niels Andersen
1919-1947   Valdemar Matthiesen
1947-1947   Richard Larsen
1947-1985   Kristian Willy Jacobsen
1985-1987   Aksel Jensen
1987-1996   Kenn Zillo og Sannie Licht Johannessen
1996-2004   Helene Wessel Borg
2004-2018   Mark Gerber og Eva Nené Brüel
2018-2021   Kirsten Marie Prüser Gerber
2021-         Benny Gejpel Thelin og Monica Siff Thelin Marburger

Rev. 20.02.2021