af Kjeld Damgaard

Toftemosegaard med Sauntevej til højre i billedet i 1936.

Toftemosegaard blev først sent solgt til selveje. Det skete i 1833, hvor Lars Hansen overtog gården. Hans søn Peder Rasmus Larsen (f. 1841) overtog gården i 1871 og beholdt den til 1894 hvor sønnen Lars Peder Pedersen overtog Toftemosegaard. Han fik en datter, Augusta, der blev gift med ejeren af nabogården, Stenstrupgaard. En søn, Peter Petersen, kaldet “tykke Peter” fik gården i 1912. Han var gift med Anna. Deres søn Richard Petersen (f. 1901) drev gården fra 1934-53, hvorefter han afhændede den til sin bror, Erik Petersen (1914-97), der var uddannet ingeniør og egentlig boede i København. Han solgte den atter i 1954, hvorefter gården kom ud af familiens eje.

Ommatrikuleret 8.6.1949: Nyt matr. nr. 2 cr, Stenstrup
Adresse indtil 1982: Sauntevej 107, Stenstrup pr. Hornbæk
Korrekt postadresse fra 1982: Toftemosevej 1 A-F, Stenstrup, 3100 Hornbæk

Ejendommen ombygget til lejligheder i 1955-66. Yderligere ombygninger 1967 og 1969, hvorefter der var i alt 6 lejligheder og et erhvervslejemål i lagerbygningen mod Sauntevej.

Ejendommen set fra indkørslen i sommeren 2014.

Toftemosegaard fotograferet i 1925.

 

Rev. 01.04.2021