Gunnar Aage Hagemann (1877-1971)

 

af Kjeld Damgaard

Gunnar Aage Hagemann (1877-1971) – ejer af Søbækgaard i Mørdrup.


G. A. Hagemann hed Gunnar Aage til fornavn. Han var søn af G. A. Hagemann, der hed Gustav Adolph til fornavn. Sidstnævnte var ejer af Borupgaard ved Snekkersten, medens Gunnar Aage i perioden 1916-38 ejede Søbækgaard i Mørdrup.
Gunnar Aage Hagemann blev født i 1877 på den daværende Citadelsvej i København. Faderen var da på rejse i Dansk Vestindien, hvor han boede i Christianssted travlt beskæftiget med at igangsætte et nyt sukkerkogeri.
Gunnar Aage blev student i 1897 og fem år senere cand.polyt. – under stor indflydelse fra faderen, der havde samme uddannelse. Umiddelbart efter sin eksamen blev han ansat ved Helsingørgades Sukkerraffinaderi i København, men allerede året efter indledte han et flerårigt udlands-ophold, som ledte ham til Colorado i USA, til Hawaii, Australien og Java. I perioden 1905-08 var han underbestyrer på faderens sukkerplantage, ”La Grange” på Sct. Croix. Han var allerede da blevet gift med Erna f. Langballe, og da han vendte hjem fra Sct. Croix i 1908 købte familien hovedgården ”Ristrup”, som ligger ved Sabro vest for Aarhus.
Gunnar Aage Hagemann var ganske vist uddanet ingeniør, men interesserede sig mest for landbrug. Ristrup var derfor kun den første af flere gårde, som Hagemann ejede gennem tiden.
En anden stor interesse var filateli. I forbindelse med hans ophold i Dansk Vestindien fik han et indgående kendskab til netop frimærkerne fra denne del af Danmark. Han skrev sidenhen et fire binds værk om både danske og dansk-vestindiske frimærker samt flere andre filatelistiske udgivelser.

Som en anerkendelse af dette arbejde fik han Danmarks Filatelist-Unions Danmarks-medalje i 1946. Han var desuden æresmedlem af et par engelske og danske filatelist-organisationer. Efter hans død blev en del af samlingen doneret til Post & Telemuseet i København.

G.A.Hagemanns hustru, Erna Hagemann (1881-1948) var født Langballe.

Hagemann var desuden stærkt interesseret i motorkørsel og var medlem af præsidiet i Forenede Danske Motorejere (FDM) samt medlem af bestyrelsen i Kongelig Dansk Automobil Klub (KDAK).
Hans baggrund og interesse for ingeniørfaget bragte ham også ind i en lang række bestyrelser, bl.a. Finseninstituttets overbestyrelse samt af bestyrelserne i Øresund Chemiske Fabrikker, A/S Kryolitselskabet Øresund, Skånska Andelslakteriernas Forening, Dansk Moler Industri, Ystad Andelsslagter og A/S Baltisk Kaolinindustri. I den mere ydmyge ende kan også nævnes, at han i perioden 1919-22 var formand for ”Grundejerforeningen for en del af Tikøb Kommune” (nu: Espergærde Byforening).
Gården Ristrup ejede han i perioden 1908-17, Bergsøholm gods (Bergsjöholm) ved Ystad fra 1916, Søbækgaard i Mørdrup 1916-38, Ruuthsbo gods ved Ystad 1930-47 og Hanebakkegaard i Gunderød ved Hørsholm fra 1942-71.
I ægteskabet med Erna f. Langballe fik han fire børn: Gustav Alexander Hagemann (der overtog Ruuthsbo efter faderen) Grete Hagemann gift Bentzen, Anne Lise Hagemann gift Lembke og Otto Valdemar Hagemann, som senere over Søbækgaard Avlsgaard.
Efter Erna Hagemanns død i 1948 giftede Gunnar Aage Hagemann sig igen, denne gang med svenskfødte Margit Norlindh.

Gunnar Aage Hagemann var dekoreret med en svensk, en finsk og to danske ordener.

Rev. 13.04.2021