Cathrine N. Jensen

Ansat som lærerinde ved Havreholm skole fra 01.04.1906 til 31.08.1909. Derefter lærerinde ved Fredensborg Centralskole fra 01.09.1909 til 31.08.1923
(SS 3/1909, Helsingør Avis 16.03.1906, Opl. fra Fred.-Hum. lokalhist. arkiv, 10.09.1998)