Af Kjeld Damgaard

Tulsøgaard fotograferet omkring 1915.

Stuebygningen er opført i 1877. Gårdens tre længer er opført i 1917 og oprindeligt indrettet til stalde og lade. I forlængelse af eksisterende stald byggedes i 1972 en staldudbygning mod vest. To kvægstalde vest herfor blev opført i 1973 – og syd for selve gården opførtes i 1979 en stor kombineret kostald og maskinhus. Husdyrholdet ophørte dog omkring 1982. I den tidligere kostald blev siden indrettet autoværksted, “GT-Auto”.
Gårdens oprindelige tilliggende var ca 48 tdr. ld. Ejendommens tilliggende er fordelt på hovedmatriklen 3 a samt 2 b, begge af Horserød. Desuden tilhører to mindre matrikler, 3 h og 8c begge af Horserød også samme ejer. Det samlede tilliggende er således 26,7 ha.

Ejere:
1798-1810  Niels Poulsen
1810-1842  Johan Henrik Hansen
1842-1846  Ulrikke Wilhelmine Hansen (enke)

Gården set fra luften i 1952.

1846-1849  Peter Christian Wilhelm Frederiksen
1849-1852  Hans Wilhelm Stiller
1852-1880  August Ferdinand Hansen
1880-1880  partikulier V. Jessen
1880-1883  Jens Sørensen
1883-1912  Claus Jørgen Franck
1912-1913  Hans Rasmus Johansen
1913-1945  Ejner Jacob Immanuel Kastrup
1945-1972  Hans Peter Andreasen
1972-1977  Jytte Rosenstand
1977-1982  Jens Olsen
1982-1987  Kristian Sandby Pedersen
1987-2009  Francois Parbst
2009-           Michael V. E. Dyrlund-Parbst

Rev. 01.03.2021