af Kjeld Damgaard

Stengaard fotograferet i året 1946.

Indtil 1791 var fæsteren Lars Jensen, og hans datter, Inger, blev gift med gårdens første selvejer, Jens Larsen.  Da han døde, giftede hun sig igen, denne gang med Andreas Nielsen, der blev den nye ejer af gården. Gården drives i dag af Jytte og Frode Stengaard Hansen med korn, raps, søer og fedesvin.  Ejere:

1791-1844 Jens Larsen
1844-1863 Andreas Nielsen

1863-1895 Hans Larsen
1895-1908 Rasmus Christian Petersen
1908-1909 T. G. Andersen
1909-1913 Johan Martin Bussenius Hansen
1913-1944 Laurits Morten Larsen
1944-1969 Jacob Hansen (svigersøn)
1969-2011  Frode Stengaard Hansen (søn)
2011-
         Allan Thelix og Karen Kirstine Nielsen

Rev. 25.02.2021