Ole Petersen

Lærer ved Hornbæk skole. Afgang i skoleaaret 1966/67.
(TKS 1966/67)