af Kjeld Damgaard

Søgaard fotograferet i starten af 1900-tallet, efter at gården var blevet reduceret til en tolænget ejendom.

 
Søgaarden kom i Ole Larsens besiddelse i 1795 da alle gårdene i Horneby fik skøde på at de nu var selvejergårde. Efterkommere havde den frem til 1874. I 1891 overtog Niels Christian Jørgensen Gården og det var ham, der i 1897 lod den gamle går udskille og bygge en ny på nuværende Saronvej 20. Denne nye gård kaldtes også Søgaard. Den oprindelige gård, der hidtil havde været 4-længet blev nu reduceret til to længer, idet der indenfor få år solgtes yderligere arealer fra.
I perioden 1900-2018 har familien Olsen ejet ejendommen og den seneste ejer var Erik Amstrup Olsen. Fra 2018 har ejeren været “JF Holding København” v/ Jan Frederiksen, Havnevej 7 i Hornbæk.
Rev. 28.02.2021

Foto fra 1952. Den da udtørrede Horneby Engsø ses til højre i billedet.