Peter Valdemar Hermann

f. 27.07.1872 i Gøderup skole, Glim sogn, som søn af lærer FritsErnst Hermann og hustru Anne Dorthea f.Petersen. Gift 11.04.1902 med ChristineNielsen, f. 07.09.18.. i Hornbæk somdatter af førstelærer dér, L.Julius Nielsen. P.V.Hermann hører til en gammel lærerslægt,idet begge hans bedsteforældre samt hans fader var lærere. Hans tipoldefar vedslotsforvalter i Oels i Schlesien – hans søn, der var bundtmager indvandredetil Danmark. Dim. fra Vesterbros Sem. 1893. 24.11.1893 andenlærer i KirkeHvalsø. 01.09.1899 enelærer ved Svogerslev skole 06.12.1906 førstelærer vedTikøb skole. Pensioneret 30.09.1937. Baade under sin virksomhed i Hvalsø,Svogerslev og Tikøb holdt han aftenskole. Aktiv i Blaa Kors siden detsoprettelse i 1910. Medlem af værgeraadet og af menighedsraadet for Tikøb fra1912 og mindst til 1933. Død 31.05.1942.

 

(DSS 1933, STFH 1944, WTB&CP 1910, SFA 1941,45, CP&WTB1913, DKS 1932)