af Kjeld Damgaard

Snoagergaard fotograferet nordvest i 1952.

Snoagergaard er en af Sauntes oprindelige gårde. En af de ældste sikre gårdmænd på gården kendes fra 1681. Han hed Ole Knudsen, men ellers kender vi ikke meget til hans færden. Sauntes 10 gårdmænd var dengang alle “lige på skat og landgilde”, som det hedder i matriklen fra 1681. Det vil sige, at deres gårde og jorder blev vurderet ens således at deres afgifter også var ens. Det giver jo også god mening, når man ved, at de drev jorderne i fællesskab og at de alle havde lige andel af både de gode og de dårlige jorder.
Den næste fæster af ejendommen vi kender navnet på er Peder Nielsen, som afgav fæstet på gården i 1757 til sin søn Niels Pedersen, der på det tidspunkt kun var 22 år gammel. Han døde imidlertid allerede som 41-årig i 1776, hvorefter Jens Jensen overtog gården. Han blev den sidste fæster af gården – men også den første selvejer. Som alle de øvrige gårde i Saunte, blev også Jens Jensens gård solgt til selveje i 1797. Gården fik i samme tidsrum også navn – indtil da blev den blot kaldt “Jens Jensens Gaard”. Nu fik den navnet Snoagergaard, hvilket må have været betegnelsen for en ager lige nord for landsbyen. Navnet ses dog ikke i matriklen fra 1681, så det må være en nyere betegnelse.

Ejer af Snoagergaard og sognerådsmedlem, Christian Beck.

I 1855 blev Snoagergaard købt af Søren Eriksen Bech, der var født i 1805 i Holbæk. Han havde i nogle år haft to gårde i Tibberup (matr. nr. 1 og 2) – og de blev senere slået sammen til én gård, kaldt Tibberupgaard. Disse to gårde solgte han imidlertid og flyttede altså til Saunte. I 1879 overtog sønnen, Christian (kaldet Christen) Erik Bech (1850-1918). Han var gift med Laura Corneliussen (1844-1931) fra Gørlundegaard i Skibstrup. Christen Beck var medlem af Tikøb Sogneråd i årene 1892-97.
Deres datter, Kirstine (1880-1952) blev gift med gårdens bestyrer siden 1907, Nikolaj Petersen (1880-1957), der stammede fra Stenbækgaard i Apperup. De fik to børn Sofus og Ebba. Sofus Beck blev udkært smed og nedsatte sig som smedemester i Havreholm. Søsteren Ebba (1911-2002), blev gift med en søn fra Lergaarden i Bistrup, Marius Kaae Olsen (1906-92). Parret var i perioden 1935-46 forpagter af Holmegaard i Bistrup, men overtog i 1947 hendes barndomshjem Snoagergaard. Marius Kaae Olsen var medlem af Tikøb Sogneråd fra 1958 til 1970. I den periode var han bl.a. formand for Teknisk Udvalg.
I 2001 solgte Ebba Olsen Snoagergaard ud af familien. Den blev overtaget af Angela og Jef Martinussen. I dag ejes den af Torben Frederik Norberg.

Fæstere af Snoagergaard:

   -1681-          Ole Knudsen

        -1757      Peder Nielsen
1757-1776       Niels Pedersen (søn)
1776-1797       Jens Jensen
 
Ejere af Snoagergaard:
1797-1806       Jens Jensen
1806-1838       Jens Rasmussen

Gårdejer og sognerådsmedlem, Marius Kaae Olsen.

1838-1855       Jens Jensen (søn)
1855-1876       Søren Eriksen Beck
1876-1916       Christian Beck (søn)
1916-1947       Nikolaj Petersen (svigersøn)
1947-1992       Marius Kaae Olsen (svigersøn)
1992-2000      Ebba Beck Olsen (enke)
2000-2011      Angela og Jef Martinussen
2011-2013      Ulla Louring-Andersen og Jan Østerby
2013-              Torben Frederik Norberg

Stuehuset fotograferet i 1999.

Rev. 19.03.2021