Marianne Korsholm

Ansat ved TKS som lærerinde ved Hornbæk skole pr. 01.04.1967. Figurerer endnu dér pr. 01.09.1968. Senere ansat ved Tikøb Skole.
(TKS 1967/68-1968/69, HKRA, Oplysninger fra Hornbæk Skole 02.11.1998)