Ludvig Martin Hansen, navneændring til Hunø

f. 11.12.1876 i Næstved, som søn af murermester Morten Hansen. Dim fra Jelling sem. 1896. Fra 01.09.1896 til foraaret 1897 vikar i andenlærerembedet i Nyrup skole. 1899 Student. 1900 cand.phil. 1899 vikar ved Neksø Realskole og Seminarium. Fra august 1900 lærer ved maribo Private Realskole. 25.09.1901 kommunelærer i Næstved. Aug. 1903 gift med Thora Laage, datter af skolebestyrer O.F.B.Laage, Jyderup. S.a. skolebestyrer ved Maribo Realskole. 1914 skolebestyrer ved Holte højere Almenskole. 1924 mag.art. i anvendt psykologi. 1931 magister ved Holte Gymnasium. 1936 lektor  smstd. Pensioneret 1945. Navneskifte til Hunø. Død i april 1951.
(Tikøb Komm.: ”Journal for Tikøb Sogns Skolevæsen 1891-1924” HBM, SS 1894-96, KMK 1916, DSS 1933, Erindringer af Bent Hunø 05.03.1984, KD 1989)