Lergaard, Hornbækvej 663, matr. nr. 2 a, Bistrup

af Kjeld Damgaard

Lergaard – her fotograferet i 1890’erne – lå oprindelig lidt nordvest for gadekæret, som ses i forgrunden. Efter branden i august 1931 blev den flyttet tættere på Hornbækvej.

Den næste gård i byen er Lergaard, som fra 1700-tallet og frem til i dag hele tiden har været i samme families eje. Gården, der oprindelig lå længere mod vest end i dag, fik i sin tid navn efter en af markerne på det areal, som gården overtog i 1700-tallets slutning – den hed Lerbjerg Ager. I 1931 nedbrændte den gamle gård imidlertid, og den blev i stedet opført noget tættere på nuværende Hornbækvej. Atter i oktober 1961 udbrød der brand på gården – denne gang gik det dog kun ud over avlsbygningerne, medens stuehuset gik fri. Gårdens ejer, Henry Kaae Olsen havde dog på dette tidspunkt allerede omlagt driften. I stedet for traditionelt landbrug, var der i stedet i bygningerne indrettet cementstøberi.

Gården er nu solgt ud af familien, idet efterkommerne efter de seneste ejere, Agnes og Henry Kaae Olsen ikke har ønsket at overtage ejendommen. Så nu er den sidste slægtsgård i Bistrup en saga blot.

Ejere:

1794-1807 Morten Nielsen
1807-1843 Lars Mortensen (søn)
1843-1873 Lars Bendtsen
1873-1908 Niels Olsen (svigersøn)

I oktober 1961 brændte avlsbygningerne atter – her ses brandtomten dagen efter branden. Bygningerne blev siden genopført samme sted. (Foto: Leif Petersen)

1908-1945 Martin Olsen (søn)
1945-1952 Jensigne Kaae Olsen

Lergaarden som den så ud i 1936

(enke)
1952-         Henry Kaae Olsen (søn)
-2012  Agnes Olsen (enke)
2012-         Thomas Jensen

Rev. 18.02.2021

Gårdejer Niels Olsen, Lergaard i Bistrup.