Bøger og hæfter udgivet af Kjeld Damgaard

“Arkitekt Per Christiansen – glimt fra hans liv og virke”

Af Kjeld Damgaard
Den lille bog bygger på en plancheudstilling, der opstod som idé, fordi arkitekt Per Christiansen i 2019 ville være fyldt 100 år. I den anledning udarbejdede forfatteren en udstilling til havnefesten i Snekkersten i august 2019. Efterfølgende blev udstillingen vist i et par uger i en ledig butik i Espergærde Centret, som led i den fejring, som centrets  forretninger dtod for – netoip til ære for centrets arkitekt. Bogen indeholder beskrivelse af per Christiansens liv – lige fra fødsel til død. Den viser i mange billeder og illustrationer hans liv, arkitektur og kunst. Bogens fokus er Espergærde-Snekkersten området, som var hans primære arbejdsområde. Derimod er der ikke lagt vægt på hans virke andre steder i landet.

 

Forfatter: Kjeld Damgaard

Udgivet af Den lokalhistoriske forening Mennesker og Huse
Udgivet 2020, 56sider, indbudet, farvetryk. Vejledende pris 150 kr + forsendelse.

Købes i boghandlen eller bestilles hos Kjeld Damgaard: damgaard@tikobkommune.dk

 

 

“Mennesker og huse på Kronborg Teglgaard”

Af Kjeld Damgaard
Dette lille hæfte indeholder historien om Kronborg Teglværk og Kronborg Teglgaard – og var egentlig en del af en udstilling om både Meulenborg og Teglgaarden. Hæftet om Meulenborg er imidlertid forlængst udgivet, men her foreligger den del, der omhandler Teglværket. Materialet bygger for en stor dels vedkommende på materiale indleveret fra tidligere ejere af Teglgaarden.
Forfatter: Kjeld Damgaard
Udgivet af Den lokalhistoriske forening Mennesker og Huse
Udgivet 2019, 27 sider, hæftet, farvetryk. Vejledende pris 75 kr + forsendelse.
Købes/bestilles hos Kjeld Damgaard: damgaard@tikobkommune.dk

 

 

 

 

 

 

“Mennesker og huse i Dalsborg Ejerlav og langs Klostermosevej”

Af Kjeld Damgaard
Hæftet indeholder et indledende afsnit om Lokkerup og Dalsborg – og dernæst 14 sider alene om ejendommen Dalsborg, der har en spændene historie fra 1700-tallet og frem til nutiden.
Desuden fortælles historien om de øvrige huse i området, hvoraf flere har en ganske spændende historie. Personer, arkitekter, husnavne, beboere, bygninger m.v. er beskrevet sammen med beretninger om stort og småt.

Forfatter: Kjeld Damgaard
Udgivet af Den lokalhistoriske forening Mennesker og Huse
Udgivet 2018, 64 sider, hæftet, farvetryk. Vejledende pris 125 kr + forsendelse.
Købes/bestilles hos Kjeld Damgaard: damgaard@tikobkommune.dk

 

 

 

 

 

“Mennesker og Huse langs Parallelvej og Lindahlstien”

Af Kjeld Damgaard
På grundlag af flere års indsamling af historiske dokumenter, billeder m.v. samt et par plancheudstillinger er dette hæfte udarbejdet, således at beboerne langs vejen og andre interesserede kan gøre sig bekendt med vejens udvikling og historie. Hver eneste hus er behandle, hvem har ejet det, hvem har bygget det, hvad har det heddet o.s.v. Dertil kommer fotos af husene før og nu, af beboere og ikke mindst historier om nogle beboerne på vejen.

 

Forfatter: Kjeld Damgaard

Udgivet af Den lokalhistoriske forening Mennesker og Huse
Udgivet 2017, 78 sider, hæftet, farvetryk. Vejledende pris 125 kr + forsendelse.
Købes/bestilles hos Kjeld Damgaard: damgaard@tikobkommune.dk

 

“Mennesker og Huse i Rørtang”

af Kjeld Damgaard
Hæftet er skrevet af lokalhistoriker Kjeld Damgaard – og hæftet indeholder meget nyt stof, der ikke tidligere har været beskrevet. På 55 sider vises næsten 200 illustrationer – og meget tekst. Det er historien om den gamle landsby Rørtang, der i dag af mange betragtes som en del af Snekkersten. I hæftet vises således en lang række af de gårde, ejendomme og huse i selve Rørtang samt på Rørtang Overdrev, som endnu eksisterer – eller som nu er forsvundet. Samtidig fortælles om husenes beboere, husenes navne og der vises gamle og nyere fotos.
Forfatter: Kjeld Damgaard
Udgivet af Den lokalhistoriske forening Mennesker og Huse
Udgivet 2016, 60 sider, hæftet, farvetryk. Vejledende pris 125 kr + forsendelse.
Købes/bestilles hos Kjeld Damgaard: damgaard@tikobkommune.dk

 

 

 

“Børnesanatoriet i Boderne”

Forfatter: Kjeld Damgaard
Livet på Danmarks første kystsanatorium i Boderne ved Hellebæk var ment som en god gerning, men medmenneskelig handling, som skulle give børnene et sundt ophold, frisk luft og motion smat gøre syge børn raske.
Men det var ikke altid sådan børnene oplevede “Børnesanatoriet i Boderne”. Uvisheden og det uforståelige i, at man som barn var blevet afleveret, frataget sit tøj og overladt til fremmede, der udstedte strenge og uforståelige regler, straffede med fysisk eller psykisk vold, gav mange børn traumer mange år efter.

Bogen fortæller om historien og personerne bag “Børnesanatoriet i Boderne”, og lader de tidligere sanatoriepatienter selv fortælle deres historier – både de gode og de dårlige.

Forfatter: Kjeld Damgaard
Udgivet af Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening
Udgivet 2016, 96 sider, limryg, farvetryk.
75,- kr (kan købes ved henvendelse til Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening eller til damgaard@tikobkommune.dk).

 

 

 

“Mennesker og Huse på Meulenborg”

Forfatter: Kjeld Damgaard

Hæfte nr 7 i serien om veje eller områder i Snekkersten-området. Hæftet beskriver i detaljer Meulenborg-området fra 1750’erne og til nutiden. Men derudover beskrives også hvordan området så ud før det første Meulenborg opstod. Meulenborg Vandmølle, Meulenborg Teglværk, familien Carøe, hønseriet, hotellet, stubmøllen er blandt de emner hæftet beskriver. Desuden findes i hæftet en oversigt over de meget kedelige begivenheder, der førte til Meulenborgs nedrivning.

 

Forfatter: Kjeld Damgaard
Udgivet af Den lokalhistoriske forening Mennesker og Huse
Udgivet 2015, 39 sider, hæftet, farvetryk. Vejledende pris 125 kr + forsendelse.
Købes eller bestilles hos Kjeld Damgaard: damgaard@tikobkommune.dk

“Busserupgaard og Helgavej”

Hæftet beskriver Busserupgaards historie fra middelalderen til i dag. Det meste af Busserupgaard blev revet ned i 1973, men endnu ligger hovedbygningen tilbage – nu omgivet af rækkehuse, hvoraf en del, Helgavej, i 2015 kunne fejre bebyggelsens 40 års jubilæum. I hæftet beskrives dette byggeri og der er fortegnelser over samtlige ejere fra 1975-2015.
Forfatter: Kjeld Damgaard
Udgivet af Den lokalhistoriske forening Mennesker og Huse
Udgivet 2015, 28 sider, hæftet, farvetryk. Vejledende pris 50 kr + forsendelse.

Bestilles hos Kjeld Damgaard: damgaard@tikobkommune.dk

 

 

 

“Espergærde – Mørdrup – Tibberup før og nu”

– er 110 små forskellige historier om det samfund, som de fleste i dag kalder Espergærde, men som for ikke så længe siden var tre små selvstændige bysamfund. Historierne tager udgangspunkt i hvert af årene 1904 til 2013. Hver historie er illustreret med et foto fra det pågældende år – samt et foto taget samme sted i 2014. Læseren vil opdage, at der er sket mange og store ændringer mange steder, men også, at der visse steder – trods mange års afstand mellem billederne – ikke er sket den store forandring.
Historierne kan læses enkeltvis, men samlet giver de et bredt billede af de sidste 110 års udvikling i Espergærde-området. Og de 110 år er ikke tilfældigt valgt: Det er samme alder som Espergærde Byforening, som netop udgav denne bog i anledning af foreningens 110 års jubilæum.
Forfatter: Kjeld Damgaard, Fotograf: Sven Raagaard.
Udgivet af Espergærde Byforening 2014, 132 sider, illustreret, farvetryk, indbundet.

UDSOLGT

 

 

 

 

“Mennesker og Huse langs Gydevej, Gydestien, Gratiavej, Grønnegangen og Skovbakkevej”

Forfatter: Kjeld Damgaard

Hæfte nr 6 i serien om veje eller områder i Snekkersten-området. Hæftet beskriver samtlige huse på vejene i titlen og fortæller om husets arkitekt, husets navn, husets beboere og husets forandringer. Der er også erindringer, fortællinger og beskrivelser af personer og begivenheder på vejen. Og så er der en komplet ejerfortegnelse for samtlige huse – samt mange gamle og nye fotos.

Forfatter: Kjeld Damgaard
Udgivet af Den lokalhistoriske forening Mennesker og Huse
Udgivet 2014, 70 sider, hæftet, farvetryk. Vejledende pris 125 kr + forsendelse.

Købes eller bestilles hos Kjeld Damgaard: damgaard@tikobkommune.dk

 

 

 

 

 

Mørdrupskolens realklasse 1969-70 – og 40 år efter

Forfatter: Kjeld Damgaard
Udgivet i anledning af 40-året for Mørdrupskolens realklasse, der tog realeksamen i sommeren 1970. Hæftet rummer beskrivelse af Mørdrupskolens historie samt en levnedsbeskrivelse for hver af klassens elever.
Forfatter: Kjeld Damgaard
Udgivet af Den lokalhistoriske forening Mennesker og Huse
Udgivet 2010, 56 sider, hæftet, farvetryk. Pris 50 kr + forsendelse (begrænset oplag)

Rekvireres hos Kjeld Damgaard: damgaard@tikobkommune.dk

 

 

 

“Mennesker og Huse langs Strandvejen i Snekkersten”

Forfatter: Kjeld Damgaard.
Bogen er en fuldstændig fortegnelse over samtlige huse på Strandvejen gennem hele Snekkersten. Hvert enkelt hus beskrives m.h.t. arkitektur, beboere og ejere. Desuden er der erindringer og beskrivelser alt sammen illustreret med en stor mængde gamle og nye fotos, tegninger og kort.

Tidligere er i samme serie udsendt en tilsvarende bog om strækningen gennem Skotterup og i begge tilfælde har formålet med udgivelsen at rette op på de utallige fejl, som Politikens Forlag  har kolporteret i deres tobindsværk “Strandvejen før og nu” fra 1995. Dette værk blev redigeret af Bo Bramsen, der godt nok havde ladet en række kompetente lokalhistorikere skrive et afsnit hver, men som til slut undlod at rette de passager og tekster, som forfatterne ønskede korrigeret. Da Bo Bramsen tilmed selv skrev billedtekster helt uden kendskab til lokalområdet, så blev resultatet en katastrofe.

Forfatter: Kjeld Damgaard.
Udgivet af Helsingør Museumsforening 2009, 218 sider, illustreret, farvetryk, indbundet. Vejledende pris 230 kr+ forsendelse.

Købes hos Helsingør Kommunes Museer (Helsingør Bymuseum)

 

 

“100 år med fingeren på aftrækkeren”

Forfatter: Kjeld Damgaard.
Hæftet beskriver Espergærde Skytte Forenings første 100 år. Tilbage i 1909 stiftedes Espergærde Haandværker- og Salonskytteforening som en afdeling af Espergærde Borger- og Haandværkerforening. Foreningens virke og de mennesker, der stod bag, beskrives i hæftet, ligesom der naturligvis er lister over klubmestre, fuglekonger, formænd o.s.v.
Forfatter: Kjeld Damgaard.
Udgivet 2009, 18 sider, illustreret, farvetryk, hæftet. UDSOLGT. Kan lånes gennem bibliotekerne.

Udgivet af Espergærde Skytte Forening.

 

 

“Tikøb – Danmarks største sognekommune”

Forfatter: Kjeld Damgaard.

Tikøb Kommune – nu en del af Helsingør Kommune – var en spændende kommune. At kommunen hvad angår indbyggertal var Danmarks største sognekommune op til 1890, er overraskende for de fleste. Men endnu større er overraskelsen for de fleste, når det fortælles, at kommunen var Danmarks syvende største – og så selvom man indregner hovedstaden og samtlige købstadskommuner. Kommunen var tillige blandt de største hvad angår areal – og på en del områder endda foregangskommune blandt sognekommunerne i Danmark.

F.eks. fik kommunen sin første ansatte embedsmænd i 1850’erne og i 1867 indrettede man et kommunekontor med faste daglige åbningstider. Fra 1856 fik sognerådsformanden fast vederlag. I 1859 oprettedes stående udvalg. Og i nyere tid indførtes købstadsordnet skolevæsen allerede i 1938/39 – altsammen længe før nogen anden sognekommune.

Bogen handler med andre ord om perioden 1842 til 1970 set ud fra et sognekommunalt perspektiv. Vi møder dem, der ledede kommunen, sognerådsmedlemmerne og embedsmændene. Hvilke beslutninger var kommunen på forkant med og på hvilke punkter var man bagstræberisk? Hvad gik godt og hvad gik galt? Hvilke goder havde borgerne – og hvilke blev man nægtet? Og så er der også historien om hvorledes en næsten samlet kommune gik imod kommunesammenlægningen i 1970 – og hvordan man tabte den strid.

Forfatter: Kjeld Damgaard.
Udgivet af Historisk Forening for Espergærde og Omegn 2008, 167 sider, illustreret, farvetryk, indbundet.

UDSOLGT

 

 

“Mennesker og Huse langs Strandvejen i Skotterup”

Forfatter: Kjeld Damgaard.

Bogen beskriver hvert hus i Skotterup, således at man her kan se hvem der opførte huset, hvem der har ejet huset, hvordan det tidligere så ud og hvordan det ser ud i dag. I flere tilfælde er beskrivelsen udvidet med beretninger om beboerne eller om husenes arkitektur, husenes navne eller andre begivenheder på stedet.

Forfatter: Kjeld Damgaard.
Udgivet af Helsingør Museumsforening 2006, 199 sider, illustreret, farvetryk, indbundet. Fås kun uindbundet som årbog 2005.

Købes hos Helsingør Kommunes Museer (Helsingør Bymuseum eller Flynderupgaard Museet)

 

 

 

“Sydkysten gennem 100 år”

Forfatter: Kjeld Damgaard.

Bogen blev udgivet i anledning af Borger- og Grundejerforeningens 100 års jubilæum i 2004. Bogen beskriver i mange så artikler udviklingen gennem disse 100 år i de to bysamfund, som nu kaldes Espergærde og Snekkersten, men som egentlig består af mange mindre bysamfund: Mørdrup, Tibberup, Espergærde, Flynderup, Rørtang, Skotterup, Borupgaard, Snekkersten m.v. Bogen kan læses fra ende til anden, eller læseren kan nøjes med at slå ned på de emner, der interesser vedkommende mest. Og emnerne er meget forskellige: vejbelysning, skoler, idrætsforeninger, landliggere, postvæsen, hoteller, foreninger, købmænd, kendte personer, havne, spildevand, udstykninger, trafik og meget andet.

Forfatter: Kjeld Damgaard.
Udgivet 2004, 152 sider, illustreret, farvetryk, indbundet. UDSOLGT. Kan lånes gennem folkebibliotekerne.

Udgivet af Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde-Snekkersten m.v. (nu Espergærde Byforening).

 

 

 

“Espergærde Ungdomsskole 1963-2003”

Forfatter: Kjeld Damgaard
Bogen indeholder en redegørelse for ungdomsskolens start i 2003. Desuden udsang fra en række kendte personer, der har gået på Espergærde Ungdomsskole, bl.a. Michael Carøe, Søren Launbkerg, Maria Montell, Signe Lindkvist, Lotte Garbers og Vicki Berlin. Hvert skoleår er derefter behandlet hver for sig, således at det er muligt at finde – måske ikke sig selv – men rigtig mange af dem, man har gået på skole med. Bogen indeholder nemlig over 800 illustrationer! Bl.a. kan man genfinde billeder fra alle de musicals, som ungdomsskolen har opført fra og med sæsonen 1978/79 og i alle årene derefter.
Forfatter: Kjeld Damgaard.
Udgivet 2003, 120 sider, illustreret, farvetryk, limryg. UDSOLGT. Kan lånes via folkebibliotekerne.

Udgivet af Espergærde Ungdomsskole.

Rev. 22.06.2021