Om John Christmas Møllers tilhørsforhold til Mørdrup Strandvang.

af Kjeld Damgaard

På dette udsnit af et maleri af Vilhelm Petersen fra 1837, ses til højre den ejendom, som oprindelig lå på Strandvejen 390. I baggrunden ses Tibberup Mølle, der endnu på den tid var en stubmølle. (Maleri i privateje)

Det var ingen tilfældighed, at John Christmas Møllers forældre havde sommerbolig på Strandvejen nr  390. Johns fader var nemlig ud af en lokal slægt, som langt op imod vor tid, har haft efterkommere i nærområdet.

Sådan set boede vekselerer Hans Christian Møller  og hans hustru Kirstine Møller f. Hansen ikke i Espergærde, men på Mørdrup Strandvang. Det er nødvendigt at få dette på plads for at forstå sammenhængen i de omflytninger, der skete i slutningen af 1880’erne.

Vi må således også starte med at konstatere, at hele området syd for Strandvangsvej og frem til nuv. Hornbækvej var marker, der hørte til Mørdrup landsby. Ved udskiftningen og udflytningen i slutningen af 1700-tallet udflyttedes et par gårde til Strandvangen, bl.a. en gård med navnet Grydemosegaard (ikke at forveksle med den langt senere Grydemosegaard ved Hovvej i Tibberup). Denne gård lå omtrent på hjørnet af nuværende Lindevej og  Stokholmsvej, men brændte i 1888 efter et lynnedslag. Tragisk nok ramte lynet også gårdejeren, Hans Sylvester Hansen, hvorved han blev dræbt. Hans enke, Emma, sad nu tilbage med fire børn, hvoraf den yngste var 7 dage gammel.

Emma Hansen, der i øvrigt nåede den sjældne alder af 100 år, måtte derfor sælge jordene til en svigerinde – en søster til Hans Sylvester Hansen. Søsteren hed Else Hansdatter og hun var gift med Hans Nielsen. De byggede nu en ny gård op, men denne gang blev den placeret ved Strandvejen, med indkørsel fra nu værende Gylfesvej – og fik navneforandring til Strandvangsgaarden. Af denne er der i dag kun stuehuset tilbage, nuværende Gylfesvej  3.


Under genopbygningen af gården boede Else og Hans Nielsen i det lille hus ved Strandvejen, som hed „Strandlyst” – det lå hvor nu nr

Denne annonce fra Helsingør Avis den 13. januar 1887, fortæller om et evangelisk mæde i Niels Hansens hus. Dette lille hus “Strandlyst” blev senere ombygget til den nuværende store ejendom på Strandvejen 390.

390 ligger. Det var enmindre villa, som en slægtning, Niels Hansen, ejede. Huset var egentlig bygget til at leje ud om sommeren til landliggere, men blev altså nu taget i brug af familien.

Familien solgte imidlertid allerede i 1894 Strandvangsgaarden efter at have solgt en række byggegrunde langs Strandvejen, bl.a. til det nuværende Strandhøj.

Else og Hans Nielsen fik 5 børn, hvoraf nr. 2 var en pige ved navn Kirstine, som blev gift med en Møller. Deres søn hed Hans Christian Møller. Han var første gang gift med Anna Katinka Christmas, og de fik bl.a. sønnen John Christmas Møller.

Af Else og Hans Nielsens andre børn kan nævnes, at en søn, Anders Hansen, fik „Bakkegaarden” . Han var gift med Karen og de fik sammen bl.a. en søn ved navn Johannes (senere kaldet „Bakkegaardsbonden”). Deres søn, Gunnar, blev den sidste landmand på Bakkegaarden.

En datter af Else og Hans Nielsen hed Karen. Hun blev gift med skipper Jacob Aanonsen, der boede lige nord for Egebæksvang Kirke.

Strandvejen 390 som den så ud i 2009. Huset rummede oprindelig sommerbolig for familien Christmas-Møller, men blev senere ombygget med henblik på i perioden 1972-74 at huse “Club Eden” – en klub med liveshows m.v. Senere kom der kontorer i bygningen, der nu anvendes dels som udstilling for “Andersen Art”, dels som beboelse.

De fik bl.a. to døtre, Else og Julie.

En anden datter af Else og Hans Nielsen, Albina, blev gift med  Jacob Peder Frandsen, en søn fra Sølundegaard i Harreshøj. Han var en halvbror til mølleejer og gårdejer i Tikøb Frands Olsen. Også deres efterkommere har boet på egnen op til vor tid.

John Christmas Møller havde således mange grandfætre og -kusiner i den gamle Tikøb Kommune.

Rev. 12.03.2021