af Kjeld Damgaard

Ejendommen set fra luften i 1936I 1839 blev gården, der tidligere kaldtes “Roebjerggaard”, delt mellem Jens Jensens to sønner.  Jens får Rødbjerggaard, medens broderen fik matr. nr. 7 b med navnet Rødbøggaard.  I 1906 udstykkedes en ejendom på 7 tdr. ld. med adressen Ræveskiftet 2 af ejeren, Niels Jensen.  I perioden 1950-70 drev “Rødbjergfonden” gården som biodynamisk landbrug.  Gården drives i dag sammen med Stenhøjgaard i Horneby.  De to gårde har samme ejere, og en driftsleder står sammen med en husmand for den daglige drift med kødkvæg, korn- og frøavl.  Ejere:

1808-1843 Jens Jensen
1843-1873 Jens Jensen (søn)1873-1880 Bodil Marie Jensen (enke)
1880-1907 Niels Jensen (svigersøn)
1907-1909 vognmand R. Stahlhut
1909-1910 Riis Hansen
1910-1918 Hans Peter Christensen
1918-1918 I. H. Nørgaard
1918-1920 Johannes Evald Raarup
1920-1926 Toldevar Ross og Wøldiche Schmidt
1926-1934 Alfred Bjørn Sørensen
1934-1936 direktør Carl Vitt
1936-1946 sekretær Elias Frederik Hjort
1946-1950 assurandør Johannes Hansen
1950-1970 Rødbjergfonden
1970-1985 direktør Christian Mourier
1985-        arkitekt René Mourier (søn)

Rev. 25.02.2021