Ellen Kramer, f. Rasmussen

Fra 01.04.1952 lærerinde ved TKS ved Hornbæk skole. Afsked 31.03.1954 p.g.a. giftermaal og emigration til England.
(HKRA, Nordsjælland 16.01.1954)