Medens skovløberhuset stadig var i brug for Statsskovvæsenet var indretningen af bygningerne således. Det østelige hus, der bl.a. rummede en stald, er nu nedbrudt.

Skovløberhuset, der blev til “spejderhytte”.

af Kjeld Damgaard

“Ellebomshuset” er opført første gang i 1852, men nedbrændte allerede i 1860 eller 1861. Huset blev dog hurtigt genopført og det er i den skikkelse, som det stadig findes på adressen Smedebakken 1.

Egentlig var der oprindelig tale om et hegnshus, hvor hegnsmanden havde til opgave at sikre at hegnene omkring skoven var i orden, og at der ikke kom folk i skoven med hensigt om at tage træ eller bruge skoven til fodring af kvæg eller svin. Efterhånden ændredes hegnsmændenes betegnelser til skovløbere, som altså var skovenes arbejdsmænd.

Et eksempel på en skovløber var Johannes Jensen, der boede i Ellebomshuset i en længere årrække i starten af 1900-tallet. Han var født i sognet og gift med Adelheid, som også var fra lokalområdet. De havde været heldige at manden fik en statsansættelse med tilhørende bolig. Her voksede en stor børneflok op, men ikke nok med det, der var også plads til et plejebarn, som familien havde taget til sig i 1896. Da forældrene blev gamle blev den yngste af døtrene, Rigmor (f. 1905) boende hjemme og var med i husholdningen.

Ellebomshuset var bolig for sådanne skovløbere indtil 1996. Derpå blev det i en årrække udlejet til private, men da det blev vanskeligt at udleje ejendommen, der ikke helt var fulgt med den øvrige modernisering i samfundet

ansøgte Statsskovvæsenet i 2008 om tilladelse til at ændre ejendommen fra beboelsesformål til udlejning til en spejdertrop. Der var nemlig i 2008 oprettet en ny spejderafdeling i Gurre “De gule Spejdere” – som var en udbrydergruppe fra “De Blå Spejdere”. De søgte om tilladelse til at anvende Ellebomshuset til mødeaktiviteter. Tilladelserne trak noget ud og selvom lejeperioden påbegyndtes den 1. oktober 2008, så var tilladelserne ikke på plads før et års tid senere.

Siden har “Ravnetroppen” anvendt huset i større eller mindre omfang til mødeaktiviteter. “De gule Spejdere” er et upolitisk og ikke-religiøst spejderkorps, som har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. Sådan står der i bevægelsens formålsparagraf.

“Ellebomshuset” fotograferet den 20. april 2014 – efter at en storm havde væltet det store træ mellem bygningerne.

Ellebomshuset set fra havesiden i juli 2012.

Rev. 17.04.2021