Af Kjeld Damgaard

Dutrupgaard som ejendommen så ud i 1937.

 

Indtil 1871 bestod Rørtang landsby af fire gårde i selve landsbyen (Sandholmgaard, Hasselgaard, Kjeldsbjerggaard og Spurupgaard) samt en enkelt (Ørnholmgaard), der lå yderst på overdrevsjorden.

Men dette år solgte ejeren, Hans Pedersen, Spurupgaards hovedlod til ejeren af Borupgaard.  Denne jord er i dag de arealer, hvorpå en del af Borupgaardbebyggelsen er beliggende. Imidlertid beholdt Hans Pedersen gårdens overdrevslod, der lå nordvest for Kongevejen. Dette areal blev i 1874 overtaget af sønnen Jens Hansen. Ifølge BBR-registeret blev Dutrupgaard (med ét “t”) opført i 1870. Dette kan imidlertid ikke bekræftes fra anden side- og sandsynligheden for at ejendommen er opført før salget af hovedejendommen er vel ikke så stor. Mon ikke nærmere, at opførelsesåret er 1873-74, da sønnen overtager og den gamle gårds grund i selve landsbyen blev mageskiftet. I øvrigt nedlagdes Spurupgaard ved samme lejlighed helt og bygningerne blev fjernet.

Men under alle omstændigheder opførtes den trelængede ejendom på det sted, hvor den stadig ligger og med indkørsel fra hhv. Kongevejen og fra den vej, der senere kaldtes Ørnholmvej. Tilliggendet var omtrent 10 ha.

Hans Jensens enke, Pouline Julie Nielsen, solgte i 1888 Dutrupgaard til Christian J. Nielsen og han solgte i 1895 videre til Ole Christiansen. Fra parcellist Ole Christiansens overtagelse findes en kort beskrivelse af ejendommen, der da bestod af tre længer: Et 12 fag langt stuehus, en 10 fag lang længe indeholdende stald og lade samt en mindre længe på 8 fag indeholdende vognport. Hele herligheden var dækket med strå og forsikret for 9.637 kr. Fra

1913 hed ejeren Jens Peter Nielsen og fra 1915 Fritz Kürtzel. Den skånske fabrikant Fr. Kürtzel havde allerede i 1912 overtaget Strandvejsvillaen “Glittre” i Skotterup, så han boede næppe på Dutrupgaard. Men efter al sandsynlighed var det Kürtzel, der omkring 1916 lod ejendommen

Dutrupgaards hovedbygning, sommeren 1947.

modernisere og omtrent få det udseende, den endnu har. Fra 1918-19 hed ejeren V. Thorsen og derpå var ejeren direktør og kaptajn Thorvald Svane Dam.

Det var Thorvald Svane Dam, der i 1919 etablerede “Dutrupgards Handelsgartneri”, der fra 1924-32 ejedes af direktør Niels Schibbye. I 1932 overtog Axel Zwergius Nissen (f. 1886) gartneriet, der blev drevet som et blandet handelsgartneri med et drivhus og 50 mistbænke. I drivhuset dyrkedes agurker og tomater og på friland kål, jordbær og frugt. Afgrøderne blev afsat på Torvet i Helsingør eller til hotellerne i omegnen.

I 1940 overtog søstrene Johanne (“Hanne”) og Ester Due Dutrupgaard og omdannede stedet til et kur- og rekreationshjem. Hanne var uddannet sygeplejerske og Ester husholdningslærerinde – og denne kombination viste sig at være en god sammensætning for at drive stedet i mange år. Søstrene Due holdt gammel takt og tone i hævd – man klædte om til middagen og man sagde naturligvis De til gæsterne, der endelig ikke måtte kaldes patienter. Nogle var dog reelt patienter, andre rekonvalescenter, atter andre ferierende.

Efter 48 års drift måtte “frk. Hanne”, som hun kaldtes, sælge ejendommen, der ikke fortsatte som rekreationshjem. I stedet blev ejendommen overtaget af ægteparret Inge og Claus Aswarischtsch, der drev tøjfirmaet “Off Piste”. Ejendommen blev derfor indrettet til brug for dette formål – m

Dutrupgaard som ejendommen så ud i 1937.

ed lokaler til design, kontorer og lager. Fra  1993 tilhørte Dutrupgaard familien Lynggaard-Petersen, der indrettede bygningerne til to lejligheder.

I 2012 overtog det norske par Birgitte og Petter Gilsvik ejendommen. Siden har parret arbejdet på at omdanne stedet til “et mødested for mennesker med meninger”. Parret ønsker i løbet af 2014 at åbne stedet for kulturelle arrangementer, kunstnerophold, tænketanke, bestyrelsesmøder, venneseminarer eller sted hvor mennesker, der vil noget i samfundet, kan mødes og hvor man kan udveksle meninger på et højt niveau. Efterfølgende kan der måske endda udsendes skrifter med de resultater, som deltagerne har kunnet finde frem til i fællesskab.

Gårdens tre længer rummer derfor nu 6 dobbeltværelser, en grønt køkken, galleri, atelier, bibliotek, flere stuer, møderum samt indendørs swimmingpool. Haven tænkes også nyindrettet, bl.a. med en såkaldt poesi-sti.

 

Dutrupgaard i juni 2007.

Rev. 17.03.2021