Chresten Christensen

f. ca 1824. Lærer ved Aalsgaard skole fra jan.1857 til 25.07. s.a., hvor han blev kaldt til andet embede. Kan være identisk med den Christen Christensen, der efter sin dim. ved Jelling i 1845 sem. blev lærer i Gl. Sole ved Vejle – eller identisk med den Christian Christensen, der dim. fra Jonstrup 1847 og derefter var lærer i Meløse ved Hillerød.
(ML 1976, HFP 1958.)