Lillian Zøllner

Dim. 1969. Ansat ved TKS 01.08.1969 som timelærerinde ved Espergærde skole. Fra 01.08.1972 ansat ved Tibberupskolen, figurerer endnu dér pr 01.08.1980.
(TKS 1969/70, HKS 1979/80)