Margot Hansen, g. Roll

f. 1935 på Christiansø, dim. fra Jonstrup. Gift 1958 m. telegrafist Jan Enno Roll. Lærerinde ved Espergærde Skole 1957-58. Derpå årskursus i legemsøvelser. Fra 01.09.1959 ansat ved Rønne kommunale Skolevæsen.
(TKS 1957/58-1959/60, HKRA, Interview med Margot Roll, 13.03.2016)