af Kjeld Damgaard

Omkring 1920 blev mejeristen og hans familie og personale fotograferet foran hovedindgangen.

Mejeriforpagter Christian Peetz, ca 1915.

Det første andelsmejeri Tikøb Kommune blev oprettet i Havreholm i 1889. Men der gik kun få år før det næste andelsmejeri blev opført i Tikøb Kommune. Det var Tikøb Mejeri, som blev oprettet i 1893 eller 1896. Formændene skiftede lidt i denne periode, blandt disse kan dog nævnes gårdejer Anders Nielsen, Jonstrup og møller Frands Olsen, Tikøb. Mejeriet blev drevet som andelsmejeri frem til 1903 da det blev forpagtet af J. Kr. Nielsen. Han drev fællesmejeriet frem til 1909, da man atter ændrede mejeriet til et andelsmejeri i en fire-årig periode.

Fra 1913 til 1920 forpagtede mejerist Christian Peetz Tikøb Mejeri og i denne periode moderniseredes stedet en del. I 1920 solgtes mejeriet til Valdemar Larsen (f. 1885), der herefter drev mejeriet i de næste godt 10 år. I 1931 var der 54 leverandører med i alt 300 køer.

Mejeriet i Tikøb skiftede ofte ejere. Af senere ejere kan nævnes: Richard Thybo, Aage Refstrup, Oluf Mathiasen og Arthud Frandsen. Mejeriet lukkede omkring 1960.

Mejeriet i Tikøb, fotograferet fra luften i 1936.

Tikøb Mejeri – set fra vest – omkring 1935.


Rev. 04.04.2021