Harry Villy Andreasson

f. 30.11.1909 i København. Præliminæreks. ved K.U. 1925. Dim. KFUM 1930. Aarsvikar for lærer Scheel, Espergærde skole 1931-32. Ansat som aspirant til andenlærerembedet ved Nyrup skole 01.04.1934. Konst. førstelærer under Eliasens højskoleophold 1936-37. Kirkesanger ved Gurre kirke 1939. Den 08.12.1940 opgav H.V.Andreasson lærergerningen p.g.a. sygdom. Fra 01.03.1941 lærer ved Vetterslev-Høm Centralskole i Sorø Amt. Lærer ved Gladsaxe Skole 01.11.1948, overlærer smstd 01.08.1952 og viceinsp. smstd fra 01.10.1955. Død i Gladsaxe 24.03.1956.
(Tikøb Komm.: ”Journal for Tikøb Sogns Skolevæsen 1891-1924” HBM, SS 1927-33, Tikøb Komm.: ”Forhandlingsprotokol for Skolekomm. 1934-44”, HKSA, STFH 1944, Frederiksborg Amts Avis 18.02.1941, KD 1989, Skrivelse fra Gladsaxe Kommune den 14.08.1998)