Inger Kirkegaard, g. Andersen

f. 18.12.1923 i Herning, som datter af grosserer Christen Imanuel Kirkegaard og Ellen f.Jespersen. Gift 1951 m. adjunkt Helge Otto Wohlfart Andersen, f. 09.09.1918 i Lyngby, som søn af barbermester Otto Andersen og Ingrid Wohlfart. Lærerinde-aspirant ved Hornbæk skole fra 01.09.1950. Afsked p.g.a. giftermaal 10.03.1951. 1952-53 lærerinde ved Tønder Statsseminariums Øvelsesskole. Cand. phil. Korrespondent.
(SFA 1949, JL 1963, HKRA)